top of page

Bas Kloppenborg

"Vrijwel niets is onmogelijk, zolang je maar met de juiste mensen, in de juiste omgeving, de juiste dialoog voert ..."

Ingenieur, met 25 jaar werkervaring in internationale projecten voor Shell, zelfstandig ondernemer, organisatieadviseur, verandermanager met een onafhankelijke creatieve geest en een rijke (internationale) werkervaring met management en project teams. Bas is zeer bekwaam in het inzetten van 'After Action Reviews' (AAR - leerinterventies) als diagnostische toets voor het vormgeven van verandertrajecten en het verbeteren van relaties tussen partijen. Daarnaast heeft hij veel trainingen gegeven op het gebied van Persoonlijk Leiderschap, ‘Coaching voor Performance’ en het creëren van ‘Winning Teams’.

 

Als trainer van Werken met Netwerken voor de gemeente Assen, bestuurder van de stichting www.Stila-Assen.nl en ambassadeur voor de robuuste wijken Pittelo en  de Lariks is Bas betrokken geraakt in maatschappelijke verandertrajecten in het sociale domein. Voor Bas is Assen een proeftuin voor het ‘kweken en versterken’ van maatschappelijk initiatief. De ‘inkomsten’ bestaan hier voornamelijk uit energie, ‘sociaal kapitaal’ en leren.

 

Bas is vanuit zijn familie betrokken geraakt bij de wereld van de hoge gevoeligheid voor psychoses. Van daaruit is hij de initiatiefnemer van een project Vergez(i)el, dat inzet op de vraag aan de professional: “Wat moeten de naasten kunnen, kennen en (in)zien om werkelijk van nut te zijn voor het zorgsysteem in de geestelijke gezondheidszorg”? De logge en sterk administratieve cultuur in de (geestelijke) gezondheidszorg is een doorn in het oog en versterkt de hoge overheadskosten in de zorg. Bas vraagt zich af hoe we door inzet van de informele zorg de kosten effectiever maken en kwaliteit verhogen. Als iemand wil helpen ‘kantelen’ is Bas het wel: interveniëren op de rand van irritatie en inspiratie (www.shpklop.nl).   

 

Tenslotte begeleidt Bas ‘hei-dagen’ en is hij regelmatig dagvoorzitter bij symposia. Als je Bas vraagt mee te werken, krijg je meer dan 100% aan ervaring: een ruime rugzak gevuld met werkvormen en een creatieve associatieve geest, die, doelgericht kan denken over grenzen heen.

 

Telefoon: +31 (0)6 31 768 489 

E-mail:      bask@nbdg.nl

website:   www.aversandi.nl 

bottom of page