top of page

New Business

De uitrol van 4G naar voren gehaald middels time-to-market: begin 21ste eeuw bleef de uitrol van 4G achter bij de ontwikkeling met als gevolg dat ook de ontwikkeling van de mobiele telefonie tot stilstand kwam. De productiemachines om die producten te maken kwamen daarmee stil te liggen. Wij hebben niet de ‘machine’ verkocht, maar de kennis en productiecapaciteit zodat één fabrikant van mobiele telefoons een voorsprong kreeg door haar nieuwe producten circa een halfjaar eerder dan de concurrent op de markt te brengen.

 

Bij grote industriële reorganisaties (multinationals met 250+ medewerkers) nieuwe bedrijfsactiviteiten ontwikkeld vanuit de competenties van de medewerkers en omgezet in een businessplan.

 • Bestaande business ideeën omgezet naar andere markt

 • Kennis van productie (grondstof eigenschappen) of processen ingezet tbv andere producten

 • Ontwikkelde producten buiten de corebusiness omgezet in zelfstandige ondernemingen al dan niet als dochter van de multinational

 • Spare parts verzelfstandigd, een development-afdeling toegevoegd waar uit oude producten nieuwe eigenschappen ontstonden

 • R&D, businessunits in gediversifieerde organisaties creatief bij elkaar gebracht en nieuwe ideeën ontwikkeld (en snel op haalbaarheid doorgerekend)

 

Op kousenvoeten de markt in is het motto van NBDG bij het toetreden van een nieuwkomer in een bestaande gesloten markt. Dit hebben wij gedaan voor:

 • Nieuwe fabriek in de bouwconstructie

 • Afvalverwijdering en -verwerkingsindustrie

 • Medisch specialistische dienstverlening

 • Toepassingen in de bouw

 • Geestelijke gezondheidszorg

 

 • Betrokken bij het schrijven, beoordelen en toetsen van businessplannen van honderden start-up’s van nieuwe ondernemingen.

 

 • Begeleiden van publiek-private samenwerking rondom bodemsanering.

 

 • Opzetten en naar de markt brengen van een coöperatieve bank.

 

Nieuwe productideeën omgezet in:

 • Zelfstandige businessplannen

 • Ingebracht bij bestaande ondernemingen

 • Verkocht aan bestaande marktpartijen

 • Commerciële haalbaarheid getoetst

 • Buiten de corporate structuur gebracht

 

Toetsen van (700) startup’s in het kader van een Noordelijk Stimuleringsfonds

bottom of page