top of page

Reorganisatie en cultuurveranderingen

 

Bij veel acquisities (zie bij fusie / overname) zijn de ondernemingen of activiteiten geïntegreerd in een nieuwe dan wel bestaande organisatie. Behoudens de economische en juridische integratie ontstaan er ook cultuurverschillen die overbrugd moeten worden om uiteindelijk de gewenste synergie te bereiken.

 

Diverse koude saneringen begeleid al dan niet middels een faillissement met een doorstart bij bedrijven die door calamiteiten in de problemen zijn gekomen.

De overgang van aanbodgerichte organisaties naar vraaggerichte organisaties gereorganiseerd en cultuurveranderingstrajecteningezet.

 

Interngerichte service organisaties omgebouwd naar dienstenorganiaties ten behoeve van de externe markt.

 

Regie organisaties omgezet in een aanbestedingsorganisatie.

Business afdelingen van multinationals verzelfstandigd naar organisaties met een eigen identiteit.

 

Doorvoeren van cultuurveranderingen en organisatie aanpassingen bij sterk groeiende organisaties:

 • Sportadvies en -begeleiding

 • Medische zorg

 • Ingenieursbureaus

 • Advocatenkantoren

 • Accountantskantoren

 • Aannemersbedrijven

 • Private investeringsorganisaties

 • Trustorganisaties

 • Installateurs

 • Isolatie branche

 • P&O-adviesorganisatie

bottom of page