top of page

Rose Scholten

 

Ondernemer, andragoog en interim manager / directeur

 

Op 21-jarige leeftijd begon Rose haar carrière als onderwijzeres. "Hoe leren en ontwikkelen mensen zich zo effectief en optimaal mogelijk? Hoe verhoudt het individu met zijn persoonlijke ontwikkelingsbehoeften zich tot de omgeving en visa versa?", zijn vraagstukken die Rose intrigeerden en waar zij zich verder in wilde ontwikkelen. 

 

Na een gecombineerde NLP- en coachopleiding, is ze vervolgens gedrags- en maatschappijwetenschappen gaan studeren en is zij afgestudeerd als andragoog op zowel: 

- Healthy Aging; als

- Aansluiting van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt.

De afstemming van "de drie O's" (ondernemer, onderwijs, en overheid) vormden daarin een rode draad.

In de arbeidsmarktregio Groningen is Rose betrokken geweest bij het ontwikkelen en implementeren van  een integrale aanpak (Route Arbeid) om te voorkomen dat kwetsbare jongeren tussen wal en schip raken en in plaats daarvan een plek op de arbeidsmarkt krijgen. De samenwerking tussen werkgevers, de verschillende afdelingen binnen de overheid en het onderwijs stond daarin wederom centraal. Landelijk gaf zij trainingen en advies om de successen van de integrale aanpak over te dragen en mee te denken hoe aspecten van de aanpak te integreren in de betreffende regio's.

 

NBDG zet Rose haar expertise en analytisch observatievermogen succesvol in bij veranderingsprocessen. Rose werkt als adviseur en als interim manager / directeur.

 

Verder is Rose de ontwikkelaar van een life-time-proof programma voor ondernemers. Hierin coacht Rose succesvolle, jonge ondernemers en geeft hen een nieuwe uitdaging, gekoppeld aan een concreet en realistisch loopbaanplan.

Telefoon: +31 (0)6 1199 9153

E-mail:      rose@nbdg.nl

bottom of page