top of page

Maatschappelijke betrokkenheid

 

NBDG-consultants kennen elkaar onder anderen van het werken voor de samenleving en zijn elkaar tegen gekomen in besturen van;

 

 • Leden van provinciale Staten (diverse partijen)

 • Politiek bestuurders

 • Schrijvers van verkiezingsprogramma’s

 • Campagneleiders politieke partijen

 • Sportvereniging bestuurders

 • Kerkbestuurders (kerkrentmeesters)

 • Historische verenigingen

 • Brancheorganisaties

 • Jubilea comités

 • Muziekverenigingen

 • Serviceclubs

bottom of page